Την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 για την εκπόνηση της μελέτης «Στερέωση και αποκατάσταση των τειχών του φρουρίου Φορτέτσα στην παλιά πόλη Ρεθύμνου» με προϋπολογισμό 816.367 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στ. Αρναουτάκης

Την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 για την εκπόνηση της μελέτης «Στερέωση και αποκατάσταση των τειχών του φρουρίου Φορτέτσα στην παλιά πόλη Ρεθύμνου» με προϋπολογισμό 816.367 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ειδικότερα αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης για την αποκατάσταση των τειχών του ενετικού φρουρίου, το οποίο βρίσκεται στο βραχώδη λόφο του «Παλαιοκάστρου», δυτικά της πόλης του Ρεθύμνου. Το οχυρωματικό έργο που έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο (13-1-1938 ΒΔ /ΦΕΚ 18/Α/1938 και 4-1-1939 ΒΔ/ΦΕΚ 13/Α/1939, δεσπόζει στο βόρειο άκρο της Παλαιάς Πόλης, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (υπ’ αριθ. ΥΑ 24946/26-8-1967/ΦΕΚ 606/Β/1967). Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης για τη στερέωση και αποκατάσταση των λιθόκτιστων ενετικών τειχών. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, οι εργασίες που θα προταθούν θα περιλαμβάνουν απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης, καθαίρεση τσιμεντοκονιαμάτων, ενίσχυση θεμελίωσης, σταθεροποίηση βραχωδών πρανών (αρμολογήματα, ενέματα, αγκυρώσεις, συμπλήρωση και αντικατάσταση λίθων κλπ.)

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πράξης θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες: α)Τοπογραφική μελέτη (κατ.16), β) Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη (κατ.07), γ) Στατική μελέτη (κατ.08), δ) Γεωτεχνική μελέτη (κατ.21), ε) Οικονομοτεχνική μελέτη-Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και στ) Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Οι μελέτες θα εκπονηθούν και σε στάδιο μελέτης εφαρμογής προκειμένου να είναι δυνατή η δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου. Η μελέτη θα διακηρυχθεί από τη Δ/ση αναστήλωσης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.

Προηγούμενο Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην «BORSA MEDITERRANEO del TOURISMO ARCHEOLOGICO –ARCHEOLOGICAL TOURISM EXCHANGE-ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στο Πέστουμ – Αρχαία Ποσειδωνία Καμπανία Ιταλίας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας