Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Παροχή ηλεκτρονικής πληροφορίας χαρτών Χωροταξικού Σχεδιασμού

Το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης και τη Δ/νση Περιβάλλοντος Χωροταξίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ηλεκτρονικής σάρωσης όλων των χαρτών των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ) της Κρήτης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην προσπάθειά των υπηρεσιών να παρέχουν πληρέστερη ενημέρωση στο ενδιαφερόμενο κοινό (πολίτες, μελετητές, υπηρεσίες) σε θέματα χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί οι «Χάρτες Χρήσεων Γης & Προστασίας Περιβάλλοντος» των Δήμων με εγκεκριμένα ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ (χάρτες Π.2), ενώ με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτηθεί το σύνολο των Χαρτών των «Δομικών Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Δήμων», (Π1) και των « Χαρτών Πολεοδομικής Οργάνωσης» (Π3).

Η βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνεται και να επικαιροποιείται, όποτε υπάρχουν νέα δεδομένα.

Ο τελικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να επεκταθεί ο χώρος της ιστοσελίδας περαιτέρω, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή πληροφορίας σε συναφή αντικείμενα.

 • ΓΠΣ_Αγ.Νικολάου_Π.2.1
 • ΓΠΣ_Αγ.Νικολάου_Π.2.2
 • Π.2_Αλικαρνασσού
 • Π.2.Ιεράπετρα
 • Ρέθυμνο_Π.2.α
 • Ρέθυμνο_Π.2.β
 • Π.2.Σητείας
 • Π.2_Τυμπάκι
 • ΓΠΣ_Ζαρού_Π.2.1
 • ΓΠΣ_Ζαρού_Π.2.2
 • Π.2.Αρμένων
 • Π.2.Γεωργιούπολη
 • Π.2_2Γουβών
 • Π.2.Ιτάνου
 • Π.2.Κρουσώνα
 • ΣΧΟΟΑΠ_Λάμπης_Π.2
 • ΣΧΟΟΑΠ_Λαπαίων_Π.2
 • Π.2.Λευκης
 • Π.2_Μακρύ Γυαλού
 • Π.2. Νεάπολη
 • Π.2.A.Πλατανιάς
 • Π.2.Β.Πλατανιάς
 • Βιάννος_Π.2
Προηγούμενο Κορυφαίες Εκδηλώσεις Λήξης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας