ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εκτυπώσεις για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 22ου ΓΑΒΟΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», στο πλαίσιο του 59ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εκτυπώσεις για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 22ου  ΓΑΒΟΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», μόνο προς την εταιρεία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», έως του ποσού των 3.286,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 59ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑ 8-8-2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας