Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2022 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου δύο (2) ατόμωνγια την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης

Αφορά στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α)«Ειδικό Πρόγραμμα Αγωγής και Πρόληψης για τη στοματική υγιεινή παιδιών 7 έως 9 ετών» β) κάλυψη των αναγκών της «Κινητής Μονάδας Μαστογράφου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Προηγούμενο Μέσες τιμές λιανική πώλησης Ιουνίου 2022 ΠΕ Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας