ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 26778/01/22 ΦΕΚ 80/21-12-2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 26778/01/22 ΦΕΚ 80/21-12-2022

Προηγούμενο Συμφωνήθηκαν οι δράσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη από κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ 2021 -2027

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας