ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της με αριθμό 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.,Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της με αριθμό 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.,Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022

Προηγούμενο 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης-ΠΕΠΙΣ Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών: «Μη συνηθίζεις της Βία! Πάρε και ΕΣΥ θέση»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας