ΕΝΑΡΞΗ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου σας ενημερώνει για την έναρξη του 1ου   κύκλου επιμορφωτικών προγραμμάτων για την Π.Ε. Ηρακλείου διάρκειας 30 ωρών από 15/05/2023 έως  23/6/2023 με σκοπό την επιμόρφωση 21 Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο, αφού λάβουν τη σχετική βεβαίωση με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν.4538/2018. Στην εκπαίδευση θα λάβουν μέρος ως εκπαιδευτές, επαγγελματίες με σημαντική και αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της παιδικής προστασίας. Τον συντονισμό θα αναλάβει το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ηρακλείου, ως φορέας εποπτείας των θεσμών παιδικής προστασίας και της αξιολόγησης των υποψηφίων. Ως εταίρος αξιολόγησης και φορέας εποπτείας συμμετέχει ενεργά  και το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

 

Προηγούμενο Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την γιορτή της Μητέρας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας