Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ: Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας Απορριπτέων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με αρ. πρωτ. 102150/31-3-2023 (ΑΔΑ:ΨΞ307ΛΚ-ΩΘ2), που αφορά την πρόσληψη Τομεαρχών Δακοκτονίας για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13″», στο πλαίσιο του 19ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας