Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΒΑΘΙΑ – ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΑΛΥΠΕ»

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΒΑΘΙΑ – ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΧΩΡΙΟ – ΓΑΛΥΠΕ

Εκτιμώμενης αξίας 935.560,85€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών:  19/10/2023 ώρα: 10:00

Ημερομηνία για την αποσφράγιση των προσφορών:  26/10/2023 ώρα: 10:00

Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:  203389

Προηγούμενο Διενέργεια Εξετάσεων Τεχνιτών Καύσης και Υδραυλικών στις 20 & 21/9/2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας