ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 9Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΠΡΑΣΣΕΣ – ΣΕΜΠΡΩΝΑΣ – ΠΕΤΡΑ ΣΕΛΛΙ»

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες ταχυδρομικής αλληλογραφίας, για τις ανάγκες των Δ/σεων της Π.Ε.Χ., Α/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων», προϋπολογισμού 20.800,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (25.792,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας