Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων των υποψηφίων στην υπ’ αριθμ. 129252/17.04.2024, ΑΔΑ:ΡΩΘΚ7ΛΚ-Β42) ανακοίνωσης της Π.Ε. Ρεθύμνης, για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «DANCE DAYS CHANIA 2024»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας