Πίνακες καταταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης της Π.Ε. Λασιθίου.

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της ΣΟΧ1/2023 ανακοίνωσης της Π.Ε. Λασιθίου που αφορά την πρόσληψη τομεαρχών δακοκτονίας για την καταπολέμιση του δάκου της ελιάς 2023.

Προηγούμενο Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας