Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με κατατακτήριες εξετάσεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με κατατακτήριες εξετάσεις

Προηγούμενο Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Κρεοπωλών Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας