ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Προμήθεια/Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “3ο Φεστιβάλ ξεχασμένου Παιχνιδιού”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Προμήθεια/Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “3ο Φεστιβάλ ξεχασμένου Παιχνιδιού”», μόνο προς τις επιχειρήσεις α)«ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ “INPUT – OUTPUT”»,έως του ποσού των 744,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και β)  «ΚΑΛΟΚΥΡΗ Μ. & ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε. – “ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ”», έως του ποσού των 973,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

Προηγούμενο Φεστιβάλ αθλητικής ρομποτικής με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας