ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Προμήθεια/Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο ‘’Φεστιβάλ Cretan Comic Con 2023‘’ », που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Προμήθεια/Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο ‘’Φεστιβάλ Cretan Comic Con 2023‘’ », μόνο προς τις εταιρείες α)« ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ », για προμήθεια Εκτυπώσεων (banners και αφίσες), έως του ποσού των 640,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  και β)« ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΓΙΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.E. », για Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, έως του ποσού των 2.360,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

Προηγούμενο Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Ρεθύμνης 29 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας