ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “Basketball 3Χ3 – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ”», στο πλαίσιο του 31ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “Basketball 3Χ3 – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ”», μόνο προς την εταιρεία «NETS COMPANY – Α.Μ.Κ.Ε.», έως του ποσού των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  στο πλαίσιο του 31ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ» συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM, που πραγματοποιείται στη Φλωρεντία

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας