ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών της καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΕΛΛΑΣ” & “Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ”», στο πλαίσιο του 44ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών της καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΦΕΝΕΙΟ Η ΕΛΛΑΣ” & “Η ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ”», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «ΑΛΕΞΑΚΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ», έως του συνολικού ποσού των 6.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 44ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο 13o Δελτίο Άρδευσης από 04-07-2024 έως 10-07-2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας