ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών της οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης της μουσικής συναυλίας για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ», στο πλαίσιο του 54ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών της οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης της μουσικής συναυλίας για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «THEAMA EXPERIENCE E.E.», έως του συνολικού ποσού των 27.528,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 54ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας