ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Παροχή υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων του «Φεστιβάλ Κρήτης», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Παροχή υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων του «Φεστιβάλ Κρήτης», μόνο προς την επιχείρηση « ΓΙΑΝΝΑΡΗ Γ. ΙΩΑΝΝΑ», για την Παροχή υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων του “Φεστιβάλ Κρήτης” », έως του συνολικού κόστους 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023.

Προηγούμενο Κατάθεση στεφάνων σήμερα στο Μνημείο της Μάχης Κρήτης στην εκδήλωση τιμής και μνήμης από την Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας