ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ”», στο πλαίσιο του 173ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΖΑΧΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΛΑΚΗ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ”», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», έως του συνολικού ποσού των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 173ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Στην ημερίδα του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ με θέμα «Δίπλα στους ευάλωτους της κοινότητας: Κινητές παρεμβάσεις υποστήριξης» συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Στ. Αρναουτάκης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας