ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών/προμηθειών για τις ανάγκες πραγματοποίησης της δράσης με τίτλο «Διοργάνωση Πολιτιστικών Δράσεων “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2024”, στο πλαίσιο του 80ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών/προμηθειών για τις ανάγκες πραγματοποίησης της δράσης με τίτλο «Διοργάνωση Πολιτιστικών Δράσεων “ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΗΤΗΣ 2024”, μόνο προς την εταιρεία «ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ», έως του συνολικού ποσού των 5.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,στο πλαίσιο του 80ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 5-7-2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας