ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών της Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες  της εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  ‘’ ΟΡΛΑΝΤΟ ‘’» στο πλαίσιο του 26ου Υποέργου του έργου με τίτλο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 », Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών της Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες  της εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  ‘’ ΟΡΛΑΝΤΟ ‘’», μόνο προς την εταιρεία « ΚΑΤΖΗΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ », έως  του ποσού των 3.844,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 26ου Υποέργου του έργου με τίτλο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 », Κ.Α. 2024ΝΠ50200003 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5224056 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης, της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «BALKAN FUEGO TRIO»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας