ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Α.Ο. ΔΑΜΑΣΤΑΣ”», στο πλαίσιο του 105ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» και Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “Α.Ο. ΔΑΜΑΣΤΑΣ”», μόνο προς την εταιρεία «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 105ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» και Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Στα μωβ θα φωταγωγηθεί το Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου στις 6:00 το απόγευμα, τιμώντας την «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Παγκρέατος»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας