Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ».

Προηγούμενο Χαρακτηρισμός καταλληλότητας ακτών κολύμβησης Π.Ε. Λασιθίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας