Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΒΩΝ»

Προηγούμενο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας