5ος γενικός δολωματικός ψεκασμός δ. Κισάμου

Προηγούμενο Συνεδριάζει δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας