Δελτίο Τύπου: Απολογισμός ενεργειών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Λασιθίου στα πλαίσια της πρόληψης του covid 19 και του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απολογισμός ενεργειών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Λασιθίου στα πλαίσια της πρόληψης του covid 19 και του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Λασιθίου στα πλαίσια της πρόληψης του covid 19 και του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων έχει προβεί σε σειρά δράσεων και ελέγχων οι οποίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα στο μέτρο πάντα που επιτρέπει η στελέχωση της υπηρεσίας και με δεδομένο ότι οι αρμοδιότητες της αφορούν όλο το Νομό.
Συγκεκριμένα με την υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λασιθίου Γιάννη Γουλιδάκη και το συντονισμό της Αν Προϊσταμένης της Δ/νσης Μαρίας Μωυσάκη:
• Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ( το οποίο είναι στελεχωμένο με μία μόνιμη υγειονομική επιθεωρήτρια και προς το παρόν, δύο συμβασιούχους υγειονομικούς επιθεωρητές ΙΔΟΧ) από την αρχή της πανδημίας έθεσαν ως στόχο την καθολική ενημέρωση των Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αναγνωρίζοντας της αξία της Υγειονομικής Διαφώτισης στην Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Ήδη μέσα στην περίοδο του lockdown που λειτουργούσε περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων, έγινε ενημέρωση και διαμοίραση της ισχύουσας τότε νομοθεσίας σε περισσότερες από 120 επιχειρήσεις στους τέσσερις Δήμους του Νομού. Παράλληλα υπήρχε συστηματική και αγαστή συνεργασία με όλους τους συλλόγους καφεστίασης του νομού για την επίλυση αποριών, ενώ όλη η νομοθεσία αποστελλόταν και στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου για να την αναρτά και να ενημερώνει τα μέλη του.
Με την επανέναρξη λειτουργίας των Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ημερίδες, στις τέσσερις πρωτεύουσες των δήμων, προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρηματίες της εστίασης για την κείμενη νομοθεσία τόσο των υγειονομικών ελέγχων όσο και του covid19, αλλά και για να έρθουν σε επαφή με τους επιθεωρητές και να λύσουν τις εξατομικευμένες απορίες τους. Δεδομένης της μεγάλης προσέλευσης επιχειρηματιών το επόμενο διάστημα στην Υπηρεσία μας, θεωρούμε ότι ο σκοπός των ημερίδων επιτεύχθηκε.
Τις τελευταίες ημέρες, έχουν ελεγχθεί στα πλαίσια του covid19, αλλά και των γνωστοποιήσεων 50 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία κατά την διάρκεια του ελέγχου δεν συντρέχαν λόγοι για επιβολή προστίμων, αλλά δόθηκαν συστάσεις υγειονομικής φύσης.
Επίσης ελέγχθηκε το κατάστημα κράτησης της Νεαπόλεως και στα πλαίσια του τακτικού υγειονομικού ελέγχου ελέγχθηκε και η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον covid 19.
• Το τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( το οποίο είναι στελεχώμενο με μία μόνο μόνιμη Κοινωνική Λειτουργό και προς το παρόν και δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς ΙΔΟΧ) προέβη σε έλεγχο τήρησης και εφαρμογής των πρωτοκόλλων covid 19 στις αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων στην ΠΕ Λασιθίου( συνολικά τρείς) και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των ελέγχων εφαρμογής των πρωτοκόλλων covid 19 όλων των ιδιωτικών και δημόσιων παιδικών σταθμών της ΠΕ Λασιθίου (19 συνολικά).
• Το τμήμα Φαρμακων – Φαρμακείων (το οποίο είναι στελεχωμένο με δύο διοικητικούς υπαλλήλους) σε συνεργασία με την επιτροπή αδειοδότησης και ελέγχου λειτουργίας της ιδιωτικής Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργεί στο Νομό μας προέβη σε έλεγχο της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων του covid 19 στη μονάδα.
Κλείνοντας οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι, όλες οι υπηρεσίες που ασκούν βάσει της νομοθεσίας την αρμοδιότητα να πραγματοποιούν ελέγχους για τον covid19 (Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Λιμεναρχείο, ΣΕΠΠΕ κλπ), έχουν ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων, δεδομένου του ότι καλούνται να ελέγξουν την εφαρμογή και τήρηση συγκεκριμένων διατάξεων , όπως και η Υπηρεσία μας. Οι διατάξεις αυτές όπως αποτυπώνονται στις εκάστοτε ισχύουσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου αφορούν στη χρήση μέτρων ατομικής προστασίας, της τήρησης των αποστάσεων & της αποφυγής συγχρωτισμού..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Προηγούμενο List of City Weekend Celebrations

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας