Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 13 & 19/06/2023

Προηγούμενο Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ: Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας Απορριπτέων της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με αρ. πρωτ. 102150/31-3-2023 (ΑΔΑ:ΨΞ307ΛΚ-ΩΘ2), που αφορά την πρόσληψη Τομεαρχών Δακοκτονίας για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας