Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε, Ρεθύμνης για τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων ειδικών αδειών αλίευσης

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται  ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εστάλη έγγραφο με το οποίο καλούνται οι επαγγελματίες Αλιείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εφοδιαστούν με Ειδική Άδεια Αλιείας των μεγάλων πελαγικών ψαριών (ερυθρός τόνος, μακρύπτερος τόνος και ξιφίας) να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις. Συγκεκριμένα :

  1. Άδεια αλίευσης για την αλιεία του Ερυθρού Τόννου (BFT) υποβολή αίτησης στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που τηρείται ο φάκελος του σκάφους μέχρι 10 Σεπτεμβρίου κάθε έτος (εν προκειμένω έτους 2022).
  2. Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorfa foliacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη(Aristeus antennatus) υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας  από την 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
  3. Άδεια αλίευσης για την αλιεία των ειδών: Ξιφία (SWO) μακρύπτερος Τόννος (ALB) (μεγάλα πελαγικά) η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης της Αλιευτικής Δραστηριότητας (Ο.Σ.Π.Α) και μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνης για πληροφορίες και διευκρινήσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831343804.

 

Προηγούμενο Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του υποέργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας