Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο «Σπήλι – Αγ. Γαλήνη & συνδεόμενοι δρόμοι» από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΗΛΙ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, που εκτελεί η Υπηρεσία, θα  ξεκινήσουν άμεσα εργασίες αποξήλωσης παλαιού οδοστρώματος και κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα,  στην  επαρχιακή οδό υπ΄αρ. 3,  σε τμήματα οδού από διακλάδωση της Ε.Ο 9 προς Κοξαρέ  έως θέση «Καψαλές» μετά τον οικισμό Σπήλι .

Παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή, να κυκλοφορούν με μειωμένη ταχύτητα και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν καθ’ όλη την διάρκεια αποκατάστασης του οδοστρώματος.

Προηγούμενο 22ο ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 29-09-2022 ΕΩΣ 05-10-2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας