Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης με τη συνεργασία του Smart Specialization Community of Practice

Η Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3CRETE, συμμετέχει στην πρωτοβουλία Smart Specialization Community of Practice (S3 CoP) και επιδίωξε τη συνεργασία με ειδικό εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το S3 CoP, μια πρωτοβουλία της ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσφέρει στους φορείς της τετραπλής έλικας (ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς δημοσίου, επιχειρήσεις και συλλογικότητες) χώρο μάθησης, δικτύωσης, υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε όλα τα στάδια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των φορέων της τετραπλής έλικας στην υλοποίηση της RIS3CRETE, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία της μαζί τους, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων εργασίας που ξεκίνησαν σήμερα 3 Ιουνίου στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη και θα εξελιχθούν έως 7 Ιουνίου 2024.
Στις συναντήσεις αυτές, αντιπρόσωποι των φορέων θα συνεργαστούν με την εμπειρογνώμονα, Λένα Τσιπούρη, και τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας και του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης.
Στόχος των συναντήσεων είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών και προκλήσεων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της RIS3CRETE, η ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ των φορέων της τετραπλής έλικας, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας και η προώθηση της υλοποίησης και της αξιοποίησης της RIS3CRETE.
Η Περιφέρεια Κρήτης θεωρεί ότι η συνεργασία με το S3 CoP θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της RIS3CRETE, δημιουργώντας προϋποθέσεις υλοποίησης δράσεων υψηλού αντίκτυπου με σκοπό την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξη και καινοτομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
·         Ιστοσελίδα Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας: https://ibo.crete.gov.gr/
·         Ιστοσελίδα S3 Community of Practice: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communities-and-networks/s3-community-of-practice_en

 

Προηγούμενο Τιμές οπωρολαχανικών Μαΐου Π.Ε.Χανίων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας