Με επιτυχία υλοποιήθηκαν εθελοντικά προγράμματα κατάρτισης Η/Υ σε μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ρεθύμνου από το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Γ’ Ηλικίας και Κοινωνικής Προστασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Γ’ Ηλικίας και Κοινωνικής Προστασίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου σχεδίασαν και υλοποίησαν εθελοντικά προγράμματα κατάρτισης Η/Υ σε μέλη των Κ.Α.Π.Η. Ρεθύμνου από 10/10/2022 έως και 18/11/2022. Η συνολική διάρκεια του κάθε προγράμματος ήταν 8 ώρες για κάθε τμήμα, μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων αξιοποιώντας την τεχνολογία για την απομακρυσμένη λήψη υπηρεσιών και την επικοινωνία μέσω σύγχρονων μέσων (ψηφιακές πλατφόρμες). Συγκεκριμένα, η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΗΥ και κινητών συσκευών, η αξιοποίηση του διαδικτύου για την εξυπηρέτηση τους και τη λήψη υπηρεσιών ενδιαφέροντος τους, η εξοικείωση με τις ψηφιακές πλατφόρμες επικοινωνίας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και τέλος η βελτίωση της ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης μέσω της συμμετοχής σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, Instagram, κ.α).

Τα θεματικά πεδία που διδάχτηκαν ήταν:

  1. 1 Η γνωριμία με τον ΗΥ και τα βασικά προγράμματα (κειμενογράφος, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)
  2. Η δημιουργία λογαριασμού e-mail και η αξιοποίηση του ως δίαυλο επικοινωνίας.
  3. Η γνωριμία με το διαδίκτυο και την επίσκεψη σε επίσημους και ασφαλείς διαδικτυακούς χώρους για την καλύτερη ενημέρωση τους
  4. Η δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αξιοποίηση των βασικών δυνατοτήτων τους.
  5. Η αξιοποίηση της απομακρυσμένη επικοινωνίας μέσω των ψηφιακών πλατφορμών (zoom, κ.ά)

Στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης κατάρτισης τα μαθήματα υλοποιήθηκαν από στελέχη της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων είναι οι επιμορφωτικές δράσεις να επεκταθούν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Προηγούμενο Σύμπραξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου για την αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των Ενετικών Τειχών της πόλης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας