Π.Ε. Ηρακλείου: Προκήρυξη έργου με τίτλο “Βελτίωση- Συντήρηση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων”, Υποέργο: “Αντικατάσταση κουφωμάτων και εργασίες συντήρησης Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, παλαιού κοιμητηρίου Ηρακλείου”

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ,

ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡ ΕΣΗΔΗΣ 190013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07.07.2022 ΣΤΙΣ 12:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    13.07.2022 ΣΤΙΣ 10:00

 

 

Προηγούμενο Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου με κτίριο γραφείων – αποδυτηρίων, Δήμου Κισσάμου» προϋπολογισμού 2.100.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας