Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού πρανών σε περιοχές αρμοδιότητας Π.Ε. Λασιθίου

Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το διάστημα από 22 Μαΐου έως και 26 Μαΐου θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού ρέματος στο Δήμο Ιεράπετρας, καθαρισμούς πρανών στην περιοχή από «Περιστεράς» έως την περιοχή ΄»Κουδουνάτα» .

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.

Προηγούμενο Συνεδρίαση ΣΟΠΠ Π.Ε. Λασιθίου ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας