ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο :Προμήθεια μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, με εξάρτημα καταστροφέα κλαδιών και κάδο κλίσης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο : Προμήθεια μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, με εξάρτημα καταστροφέα κλαδιών και κάδο κλίσης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης

Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 117.800,00 €

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό Κ.Α 2022ΝΠ30200012 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162107 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο Π.Ε.Χ.: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΜΟΝΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΤΑ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας