Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Αθλητικής Εκδήλωσης 3×3

 

Προηγούμενο Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας