ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών της καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο « ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΜΥΡΝΕΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ” ( ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ) », στο πλαίσιο του 25ου Υποέργου του έργου με τίτλο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών της καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο « ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΜΥΡΝΕΪΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ” ( ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΦΕ ΑΜΑΝ ) » μόνο προς την επιχείρηση « ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ »,  έως του ποσού των  4.320,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 25ου Υποέργου του έργου με τίτλο « ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 ».

 

Προηγούμενο ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ως προς την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για εργασίες επιχωματώσεων με απόβλητα εκσκαφών (Α.Ε.Κ.Κ.) σε αγροτεμάχιο στην περιοχή Μαλάδες της τοπικής κοινότητας Αγίου Σύλλα, της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας