ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ημερίδα ενημέρωσης – διαβούλευσης του έργου: «Εκπόνηση θεματικού σχεδίου διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε προστατευόμενες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης»

Προηγούμενο Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΣΑΝΤΑΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΥΚΙΑΝΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ”ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 213.000,00 € (με Φ.Π.Α).

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας