Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε πρόγραμμα για τη χρήση ανακυκλώμενων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας

Σε ένα ακόμη νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με τη «χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας».

Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Έργο REPLAN CITY LIFE – Relevant Audience Plan Leading to Awareness Network for Circular Economy Use of Recycled Tyre  materials in city LIFE, που σημαίνει : συναφές σχέδιο κοινού που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση ανακυκλωμένων ελαστικών στην αστική ζωή με όρους κυκλικής οικονομίας, και με στόχους :

  1. Να ευαισθητοποιήσει συγκεκριμένες ομάδες – στόχους που σχετίζονται με τη χρήση των υλικών από ανακυκλωμένα ελαστικά στις κατασκευές και στις υποδομές σε αστικές περιοχές.
  2. Να αναδείξει μια διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία θα μπορούν να δίνονται πληροφορίες στις συγκεκριμένες ομάδες- στόχους.
  3. Να εφαρμόσει και να προωθήσει τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε συνεργασία με τις εταιρείες και τους δημόσιους οργανισμούς .
  4. Να εφαρμόσει πρακτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αναπτύξει τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας στα υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά προϊόντα αλλά και στις εφαρμογές τους στο αστικό περιβάλλον.

Στο έργο REPLAN – CITY LIFE συμμετέχουν φορείς από  7 ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Σλοβενία και Πολωνία με διαφορετικούς εταίρους: Πανεπιστήμια, Υπουργεία, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φορείς που είτε παράγουν, είτε χρησιμοποιούν είτε ερευνούν τέτοια υλικά.

Το ευρωπαϊκό έργο REPLAN – CITY LIFE, συντονίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειακό Σύμβουλο Εντεταλμένο για τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα Αλεξάκη Γιώργο και υλοποιείται από το Αυτοτελές τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων & Ανάπτυξης Συνεργασιών. Στο workshop και στην συνάντηση των εταίρων, στην Ρώμη στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2022 την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν η Ελένη Τζαγκαράκη, συντονίστρια τους έργου και  Βάνα Βρέντζου μέλος της ομάδας εργασίας του έργου.

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 6ου γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Ιεράπετρας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας