Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού για το διάστημα από 12/06 έως 16/06/ 2023 σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το διάστημα από 12 έως 16 Ιουνίου θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού ερείσματος οδού σε Ιεράπετρα και Σητεία, στο τμήμα «Περιστεράς» – «Κουδουνάτα».

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ».

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας