Προγραμματισμός εργασιών καθαρισμού πρανών για το διάστημα από 29/05 έως 02/06/ 2023 σε περιοχές αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Η διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου το διάστημα από 29 Μαΐου έως και 02 Ιουνίου θα εκτελεί εργασίες καθαρισμού ρέματος στο Δήμο Ιεράπετρας, καθαρισμός πρανών στην περιοχή από «Περιστεράς» έως την περιοχή «Αχλιά» .

Η Π.Ε. Λασιθίου προγραμματίζει και υλοποιεί τακτικές αυτοψίες, διενέργεια προληπτικών ελέγχων και ανταποκρίνεται σε αναφορές πολιτών, με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων όπου παρουσιάζονται.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Παροχή υπηρεσιών, Έρευνας, Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού, Συντονισμού, Επιμέλειας και Επίβλεψης για την πραγματοποίηση Δέκα (10) Πολιτιστικών δράσεων του «Φεστιβάλ Κρήτης», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας