Πρακτικό Νο8 (22-03-2023) απ. 42 – 64

 

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας – μετάφρασης από Γαλλικά – Αγγλικά, Ρώσικα – Αγγλικά, Γερμανικά – Αγγλικά στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του «16ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Κάνοε» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 στο Civitel Akali Hotel

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας