Νοέμβριος 8, 2021

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης» το οποίο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε. Π. «Κρήτη 2014-2020» με την υπ’ αρ. πρωτ. 4877/16-10-2019 Απόφαση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (κωδικός ΟΠΣ 5044838).

Η Περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί την πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Κρήτης» το οποίο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε. Π....

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Συλλογή, Μεταφορά & Επεξεργασία Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Πλακιά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000360 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 25/05/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 14/04/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 13/12/2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 8.404.711,59 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 8.404.711,59 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 1.614.634,57 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.790.077,02 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Στήριξη Της Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης Στην Περιφέρεια Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5041783 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 04/04/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/07/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 400.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 400.000,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5037919 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Κρήτης ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/02/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/07/2019 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/08/2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 219.840,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 219.840,10 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Ολοκλήρωση Έργων Οδοποιϊας Του Οδικού Άξονα Ηράκλειο – Βιαννος, Τμήμα Αλαγνι – Μάρθα, Από Χ.Θ. 4+870 Έως Χ.Θ. 7+700 (Περιοχή Α/Κ Αρκαλοχωρίου)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001438 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ-ΜΑΡΘΑ, ΑΠΟ Χ.Θ. 4+870 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+700 (ΠΕΡΙΟΧΗ Α/Κ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ) ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/10/2017 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 21/11/2016 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Ολοκλήρωση Έργων Οδοποιϊας Του Οδικού Άξονα Ηράκλειο – Βιαννος, Τμήμα Αλαγνι – Μάρθα, Α/Κ Κουναβων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001101 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΑΓΝΙ - ΜΑΡΘΑ, Α/Κ ΚΟΥΝΑΒΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/09/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22/12/2017 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 22/03/2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 3.518.846,28 ΣΥΝΟΛΙΚΗ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Οδικός Άξονας Καλουδιανά – Τοπόλια – Μύλοι – Έλος – Βαθη – Χρυσοσκαλίτισσα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5002646 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΜΥΛΟΙ - ΕΛΟΣ - ΒΑΘΗ - ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/11/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/04/2014 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/08/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 8.954.047,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 8.954.047,20 ΜΗ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Νέο Ισόγειο Κτίριο Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρης Φοραδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5042203 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΗΣ ΦΟΡΑΔΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 01/08/2019 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 10/03/2020 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 09/07/2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 224.000,00 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 224.000,00 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Τίτλος Πράξης Κατασκευή Νέων Πτερύγων Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο Πανάνειο»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5000314 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 18/05/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 30/06/2016 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 6.777.518,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 6.777.518,39 ΝΟΜΙΚΕΣ...

Περισσότερα >

Αύγουστος 13, 2019

Έργο: Κατασκευή Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 5001228 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΠΑ ΗΜΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/07/2016 ΗΜΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 02/11/2015 ΗΜΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 31/12/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΔΕ 390.210,58 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 390.210,58 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΦΠΑ 0,00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΠΡΑΞΗΣ 390.210,58 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛ...

Περισσότερα >