Κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Το έργο αποσκοπεί στην κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και η…

Διάβασε περισσότερα

Εργο “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης με κωδικό ΟΠΣ 5000350-02

1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο:  Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης» 2.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ…

Διάβασε περισσότερα