Αρχική Η ανάδειξη του πολιτισμού στη συνάντηση Περιφερειάρχη με το προεδρείο του συλλόγου Ηπειρωτών Ηρακλείου

Η ανάδειξη του πολιτισμού στη συνάντηση Περιφερειάρχη με το προεδρείο του συλλόγου Ηπειρωτών Ηρακλείου

Η ανάδειξη της παράδοσης, του πολιτισμού, όπως  και θέματα που αφορούν το σύλλογο Ηπειρωτών Ηρακλείου συζητήθηκαν στην συνάντηση του προεδρείου του συλλόγου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Στην συνάντηση που έγινε στην Περιφέρεια παρόντος και του Βουλευτή Νίκου Ηγουμενίδη, τα μέλη του Προεδρείου του συλλόγου Ηπειρωτών ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για την συνάντηση και την διαχρονική στήριξη του προς τον συλλόγου τους.

Παρόντες από πλευράς συλλόγου ήταν ο Γιώργος Μπαλάφας  Αντιπρόεδρος, Μιχάλης Παναγιώτου Γραμματέας, Σοφία Καραγιαννάκη μέλος, Όλγα Τζαφέρη υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, Φεβρωνία Τσιάμη μέλος, οι οποίοι και μετέφεραν στον Περιφερειάρχη τις ευχές και ευχαριστίες του Προέδρου τους Σταύρου Δημητρίου που δεν κατέστη δυνατό να είναι παρόν.

Την Παρασκευή 18-1-2019 η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών Ηρακλείου καθώς και τα Τμήματα Μεταφορών Μοιρών και Αρκαλοχωρίου δεν θα δεχτούν κοινό λόγω της επιβεβλημένης τακτικής διαρκούς επιμόρφωσης των υπαλλήλων εξεταστών σε θέματα εξετάσεων.

Τελευταία Ενημέρωση: 14/01/2019

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 06-08-2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 20-06-2015,4-3-2015,15-7-2016,22-8-2016,3-9-2016,
1-3-2017,2-5-2017,4-6-2017, 23-8-2017 & 5-9-2017

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ :

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 26-3-2013 & 23-4-2013
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 2-3-2017

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 1-7-2016, 6-8-2016 & 16-11-2016

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 27-11-2013 & 23-12-2013

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 22-11-2013, 24-10-2015 & 21-4-2016

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 25-09-2018

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο νέο Ευρωπαϊκό iWaterMap: Water Technology Innovation Roadmaps- Οδικoί Χάρτες Καινοτομίας στην Τεχνολογία Ύδατος, του Χρηματοδοτικού Πλαισίου Interreg Europe. To πρόγραμμα iWATERMAP εστιάζει στην ανάπτυξη στρατηγικών στον τομέα της τεχνολογίας των υδάτων, επιδιώκοντας ειδικότερα την δημιουργία κρίσιμης μάζας στον τομέα των συστημάτων καινοτομίας που αφορούν όλο το εύρος της διαχείρισης νερού (αποδοτικότητα υδάτινων πόρων, χρήση σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, ανάκτηση πόρων από λύματα, επεξεργασία λυμάτων, αφαλάτωση κ.λ.π.). Η προσέγγιση αυτή, προϋποθέτει τον εντοπισμό και την ανάδειξη των καθοριστικών παραγόντων στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων καινοτομίας, όπως η ακαδημαϊκή και επιχειρηματική συνεργασία, η διασυνοριακή συνεργασία, η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και τα διαπεριφερειακά δίκτυα. Η μεθοδολογική ενδυνάμωση των αναδυόμενων συνεργειών, διευκολύνοντας την ροή της πληροφορίας, την πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό, νέες τεχνολογίες και χρηματοδοτικά εργαλεία, θα εξασφαλίσει σταθερή και αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα του νερού.

Στην υλοποίηση του έργου, που θα διαρκέσει 5 έτη (έναρξη 1-6-2018), θα συμμετέχουν οι εξής τακτικοί εταίροι:
1. Wetsus, Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για τη Βιώσιμη Τεχνολογία Ύδατος – Ολλανδία (Επικεφαλής Εταίρος)
2. Προβηγκία Fryslan , Ολλανδία
3. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Ρίγας, Λετονία
4. Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα
5. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΒΑ Ρουμανίας
6. Cluster Αγροδιατροφής και Καλλιεργειών Περιφέρειας Murcia, Ισπανία
7. Πανεπιστήμιο Μίνχο, Πορτογαλία
8. CREA Hydro&Energy, z.s. Σύμπλεγμα εταιρειών, ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων Τσεχία
9. Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Λετονίας

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο διαφορετικές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση του έργου(Εξάμηνα 1-6), θα λάβει χώρα:
(1) Καταγραφή και αξιολόγηση της κρίσιμης μάζας του περιβάλλοντος/ οικοσυστήματος καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας των υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς και στις συνεργαζόμενες Περιφέρειες.
και
(2) Οργάνωση διαπεριφερειακών εργαστηρίων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
Κατά την δεύτερη φάση του έργου (Εξάμηνα 7-10), τα περιφερειακά σχέδια δράσης θα καθοριστούν με σαφήνεια και θα περάσουν στη φάση εφαρμογής και παρακολούθησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1,688,726 ευρώ και ο προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Κρήτης είναι: 209,710 ευρώ. Η κοινοτική συμμετοχή για την Περιφέρεια Κρήτης είναι στο 85% του προϋπολογισμού της, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 178,253.50 ευρώ.

Link to the project website in the Interreg Europe platform:
https://www.interregeurope.eu/iwatermap/

Συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης:
Α.Καραλή, τηλ: 2813 400348, akarali@crete.gov.gr

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου, της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019, λήγει την Παρασκευή 08/02/2019.

ανακοινωση διενεργειας κληρωσης ΜΗΜΕΔ του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

.PDF
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_REGIONAL AGENDA 2019
.DOC
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_REGIONAL AGENDA 2019