Αρχική 1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας

1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας

«1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας»
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Galaxy.

Σκοπός Συνεδρίου

Σκοπός και Φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, που εκτείνονται πέρα από τον εγγύς χρονικό ορίζοντα.
Γόνιμος προβληματισμός, δημιουργικός διάλογος, γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα στελέχη των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Περιφερειών, αλλά και επαφή με άλλους φορείς, οργανισμούς και εταιρείες.

Στελέχη που έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά projects για τους φορείς τους, θα μοιραστούν τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Παρουσίαση αποτελεσμάτων, ερευνών, βέλτιστων πρακτικών και τάσεων.

Κατάθεση προβληματισμών και προτάσεων για την αναβάθμιση του ρόλου των Διευθύνσεων Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Επιμέρους Στόχοι του Συνεδρίου

Παρουσίαση, κριτικός σχολιασμός και ανατροφοδότηση για έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που σχεδιάζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στο Δημόσιο Τομέα.
Να δώσει στους συμμετέχοντες όραμα, ενέργεια, τρόπους ώστε να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
Να οργανώσει, να συγκεκριμενοποιήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα, αλλά και τους προβληματισμούς των στελεχών Πληροφορικής.
Να αποτελέσει σημείο αναφοράς και επικοινωνίας σε ετήσια βάση και να καθιερωθεί ως θεσμός.

Επιθυμητά Αποτελέσματα και Αποφάσεις που θα ληφθούν:
1. Κοινή πορεία.
2. Δημιουργία ομάδων εργασίας για: α) Διαλειτουργικότητα, β) Ασφάλεια, γ) Διαδικτυακή Παρουσία, δ) Ανάπτυξη Λογισμικού, ε) BPM – BPR, στ) Ανοικτή Διακυβέρνηση, ζ) Προμήθειες.
3. Συντονιστικό Όργανο των Ομάδων Εργασίας.
4. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου για το 2020.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ.

ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΥΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:15-11-2019

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:20-11-2019

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  9-12-2019

Γνωστοποίηση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου της Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς, σε θέματα της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και του σχεδιασμού πολιτικής, αναφορικά με τη δια βίου μάθηση

.DOC
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 17 & 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019