1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας

Αναρτήθηκε στις 14/11/2019, στην κατηγορία 1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας
Slider image
Slider image

«1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας»
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Galaxy.

Σκοπός Συνεδρίου

Σκοπός και Φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, που εκτείνονται πέρα από τον εγγύς χρονικό ορίζοντα.
Γόνιμος προβληματισμός, δημιουργικός διάλογος, γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα στελέχη των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Περιφερειών, αλλά και επαφή με άλλους φορείς, οργανισμούς και εταιρείες.

Στελέχη που έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά projects για τους φορείς τους, θα μοιραστούν τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Παρουσίαση αποτελεσμάτων, ερευνών, βέλτιστων πρακτικών και τάσεων.

Κατάθεση προβληματισμών και προτάσεων για την αναβάθμιση του ρόλου των Διευθύνσεων Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Επιμέρους Στόχοι του Συνεδρίου

Παρουσίαση, κριτικός σχολιασμός και ανατροφοδότηση για έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που σχεδιάζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στο Δημόσιο Τομέα.
Να δώσει στους συμμετέχοντες όραμα, ενέργεια, τρόπους ώστε να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
Να οργανώσει, να συγκεκριμενοποιήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα, αλλά και τους προβληματισμούς των στελεχών Πληροφορικής.
Να αποτελέσει σημείο αναφοράς και επικοινωνίας σε ετήσια βάση και να καθιερωθεί ως θεσμός.

Επιθυμητά Αποτελέσματα και Αποφάσεις που θα ληφθούν:
1. Κοινή πορεία.
2. Δημιουργία ομάδων εργασίας για: α) Διαλειτουργικότητα, β) Ασφάλεια, γ) Διαδικτυακή Παρουσία, δ) Ανάπτυξη Λογισμικού, ε) BPM – BPR, στ) Ανοικτή Διακυβέρνηση, ζ) Προμήθειες.
3. Συντονιστικό Όργανο των Ομάδων Εργασίας.
4. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου για το 2020.

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG MED: “BLUEfasma”

Αναρτήθηκε στις 15/01/2021, στην κατηγορία Ευρωπαϊκά Θέματα

INTERREG MED: “BLUEfasma”_

Empowering Innovation Capacities of SMEs, maritime clusters and networks, in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture_

Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜΜΕ, των clusters και δικτύων για καινοτομία, στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, για την υποστήριξη της ανάπτυξης της γαλάζιας κυκλικής οικονομίας στην αλιεία/υδατοκαλλιέργεια

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ -Προϋπόθεση Αποδοτικής Καλλιέργειας

Αναρτήθηκε στις 15/01/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση

Επισυναπτόμενα

ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – Γ.Ν. Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Αναρτήθηκε στις 15/01/2021, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

Π.Ε. Χανίων: Ανακοίνωση Αίτησης Φυσικού Προσώπου για τη Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Αναρτήθηκε στις 15/01/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ –Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αναρτήθηκε στις 13/01/2021, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 9-11-2020 ΚΑΙ 10-11- 2020.

Αναρτήθηκε στις 13/01/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 14-01-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 20/01/2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ .

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΓΝΗ

Αναρτήθηκε στις 13/01/2021, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:21-12-2020

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:23-12-2020

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:26-12-2020

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  13-1-2021

 

 

H 5E/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 48/31-12-2020/τ. ΑΣΕΠ)

Αναρτήθηκε στις 12/01/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

H 5E/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 48/31-12-2020/τ. ΑΣΕΠ)

Επισυναπτόμενα

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 12/01/2021, στην κατηγορία ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψήφιων της με αριθμ. ΣΟΧ 4/2020 (αριθμ. πρωτ. 210448/22.09.2020), που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ατόμων, εκ των οποίων ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με διάρκεια σύμβασης οχτώ μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Αναρτήθηκε στις 12/01/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις