Αρχική Ανακοίνωση Αναζήτησης Προσφορών για Παροχή Δείπνου Εργασίας για τη Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου REBUS

Ανακοίνωση Αναζήτησης Προσφορών για Παροχή Δείπνου Εργασίας για τη Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου REBUS

Η εφαρμογή της προτεινόμενης ποσότητας αρδευτικού νερού συνίσταται μόνο στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των επόμενων ημερών δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις στις αντίστοιχες περιοχές.

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στις 17, 25 και 30 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

.DOC
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔ.ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 5-10-2018
.DOC
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 5-10-2018